Шинэ варез мэдээ
Төрөл:
Шинэ сонжоо
Төрөл:
Шинэ загварын мэдээ
Төрөл:
Шинэ хичээлийн мэдээ
Төрөл:
Вакум цонх хаалганы гажаа" сийгэлт дулаан алдалт" дутуу хаагдалт" утаа орох" дуу чимээ нэвтрэх бүх л асуудалыг дуудалгаар чанарын өндөр түвшинд шуурхай засварлаж үйлчилнэн.Баталгаа өгнө. ...
Вакум цонхны гажаа" сиигэлт" дутуу хаагдалтыг чанартай засварлана. Мөн хатаж муудсан рэзин жийрэг солино. Нугас цоожны бүх засвар хийнэ. Баталгаа өгнө. Утас 88606058